Privacybeleid

Gongsaeng staat voor de bescherming van persoonsgegevens en het respecteren van de privacy hoog in het vaandel. In dit privacybeleid streven we naar heldere en transparante informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om de privacy te waarborgen en handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat we:

 1. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het specifieke doel waarvoor ze zijn verstrekt, zoals beschreven in dit privacybeleid.
 2. Alleen de minimaal benodigde persoonsgegevens verwerken voor de beoogde doeleinden.
 3. Uw uitdrukkelijke toestemming vragen wanneer dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 5. Geen persoonsgegevens delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de aangegeven doeleinden.
 6. U op de hoogte brengen van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Gongsaeng is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het lezen van ons privacybeleid vragen heeft of contact met ons wilt opnemen, kunt u dit doen via tkd@gongsaeng.be, zowel voor als na de training.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Om deel te nemen aan de activiteiten van Gongsaeng, ITF-Union.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen met betrekking tot clubactiviteiten.
 • Om individuele sportverzekering en clubondersteuning te verkrijgen via een erkende en gesubsidieerde sportfederatie.
 • Deelname aan activiteiten van een koepelorganisatie met betrekking tot de aangeboden sporttak(ken).
 • Voor het verkrijgen van subsidies van de overheid (verplichting op grond van de wet).

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
 • Rijksregisternummer.
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
 • Medische gegevens: medisch attest.

Deze gegevens worden verwerkt door:

 • Bestuursleden van de organisatie.
 • Sportievak (voor verzekering en clubondersteuning).
 • Verstrekking aan derden is beperkt tot gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

We delen uw persoonsgegevens nooit met derden zonder een verwerkersovereenkomst te hebben afgesloten. We zullen uw gegevens ook alleen aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht of toegestaan is, bijvoorbeeld in het kader van een politieonderzoek. U kunt op elk moment de toestemming die u heeft gegeven intrekken, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. We verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen als we schriftelijke toestemming hebben van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te kopiëren en om correctie of verwijdering te verzoeken. Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen we u direct contact met ons op te nemen.

Gongsaeng bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het beoogde doel of zoals vereist door de wet. Houd er rekening mee dat we ons privacybeleid kunnen wijzigen. De laatste wijziging is gemaakt op 15 september 2023.